Gældende indtil 31. marts 2018. Se evt. Det Nye Korps       Information
Lektor Carsten Witt
DTU Compute
Matematiktorvet, Bygning 303B
2800 Kgs. Lyngby
Danmark
cawi @ dtu.dk
+4545253722
Indledende emner
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Complexity Theory
Evolutionary Algorithms