Gældende indtil 31. marts 2018. Se evt. Det Nye Korps       Information
Lektor Kristoffer Arnsfelt Hansen
Institut for Datalogi, Aarhus Universitet
IT-Parken, Aabogade 34
8200 Aarhus N
Danmark
arnsfelt @ cs.au.dk
2165 8246
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Complexity Theory
Data Structures