Gældende indtil 31. marts 2018. Se evt. Det Nye Korps       Information
IT-arkitekt Martin Jensen
Oracle Danmark
Kildeløbet 22
2700 Brønshøj
Danmark
martin.jensen49 @ gmail.com
4075 9130
Indledende emner
Databasesystemer
Distribuerede systemer
Menneske-maskin interaktion
Operativsystemer
Systemudvikling
Videregående emner
Data Structures
Database Systems
Object Technology
Security
Software Engineering