Gældende indtil 31. marts 2018. Se evt. Det Nye Korps       Information
Georg Strøm
Gormsvej 1
4320 Lejre
Danmark
strom @ georg.dk
+45 40 18 12 72
Indledende emner
Menneske-maskin interaktion
Systemudvikling
Videregående emner
Augmented Reality
Entrepeneurship
Human-Computer Interaction
Multimedia Systems
Participatory Design
Systems Development
User Experience