Gældende indtil 31. marts 2018. Se evt. Det Nye Korps       Information
professor Jørgen Bang-Jensen
Matematik og Datalogi SDU
Campusvej 55
5230 Odense M Odense
Danmark
jbj @ imada.sdu.dk
6550 2335/6011 2335
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Diskrete strukturer
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Approximation Algorithms
Combinatorial Optimization
Computability
Computational Biology
Computational Geometry
Evolutionary Algorithms
Graph Algorithms
Integer Programming
Linear Programming
Metaheuristics
Operations Research
Randomized Algorithms