Gældende indtil 31. marts 2018. Se evt. Det Nye Korps       Information
Systemanalytiker Mette Gamst
Energinet.dk
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
Danmark
mga @ energinet.dk
+45 51677919
Indledende emner
Algoritmer og datastrukturer
Operationsanalyse
Videregående emner
Algorithm Design and Analysis
Approximation Algorithms
Complexity Theory
Integer Programming
Linear Programming
Metaheuristics
Operations Research