Gældende indtil 31. marts 2018. Se evt. Det Nye Korps       Information
Produktdirektør Thomas Riisgaard Hansen
Cetrea
Brendstrupgaardsvej 21F
8200 Aarhus N
Danmark
riisgaard @ gmail.com
29403397
Indledende emner
Menneske-maskin interaktion
Videregående emner
Computer-Supported Cooperative Work
Entrepeneurship
Human-Computer Interaction
Mobile Computing
Software Innovation