Gældende indtil 31. marts 2018. Se evt. Det Nye Korps       Information
Lektor Jesper Bengtson
IT University of Copenhagen
Rued Langgaards Vej 7
2300 Copenhagen
Danmark
jebe @ itu.dk
+45 7218 5043
Indledende emner
Distribuerede systemer
Funktionsprogrammering
Indledende programmering
Logik
Semantik
Videregående emner
Compiler Construction
Computational Logic
Concurrency Theory
Functional Programming
Software Verification
Type Theory