(Logo)   IMADA
University of Southern Denmark IMADA - Department of Mathematics and Computer Science

   

DM02/DM507 - Algoritmer og Datastrukturer

Efterår 2006
Lene Monrad Favrholdt

Eksamen

Kurset afsluttes med en fire timers skriftlig eksamen torsdag d. 11. januar kl. 9-13. Husk, at man skal møde et kvarter før eksamensstart, dvs. senest kl 8:45. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Karakteren, der gives efter 13-skalaen, baseres udelukkende på selve den skriftlige eksamen. Der bliver to forskellige eksamenssæt: et til dem, der har fulgt DM02, og et til dem, der har fulgt DM507.

Husk at checke, at du står på eksamenslisten.

Lokaler:

DM02-studerende har fredag d. 5/1 modtaget mail om lokalet.
DM507-studerende får en tilsvarende mail mandag d. 8/1 eller tirsdag d. 9/1.

Som forudsætning for at kunne gå til eksamen skal man have godkendt den obligatoriske opgave. Har man tidligere fået godkendt en obligatorisk opgave i DM02, skal man ikke lave den igen.


Pensum

DM02:

T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein:
Introduction to Algorithms
, 2. udgave, MIT Press, 2001:
s. 15-36, 41-50, 62-75, 127-141, 145-152, 170-173, 200-208, 214-216, 221-232, 237-241, 253-264, 273-293, 323, 331-355, 370-383, 498-509, 527-557, 561-573, 580-587, 592-599, 1075-1077.

J. E. Hopcroft, R. Motwani, J. D. Ullman:
Introduction to Automata Theory, Languages and Computation
, 2. edition, Addison-Wesley, 2001:
s. 19-26

Desuden Ugeseddel 1-12 og opgaver stillet derpå.

DM507:

T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein:
Introduction to Algorithms
, 2. udgave, MIT Press, 2001:
s. 15-36, 41-50, 62-75, 127-141, 145-152, 170-173, 200-208, 214-216, 221-232, 237-241, 253-264, 273-293, 323, 331-355, 370-391, 498-509, 527-557, 561-573, 580-587, 592-599, 1075-1077, 1085-1090.

J. E. Hopcroft, R. Motwani, J. D. Ullman:
Introduction to Automata Theory
, Languages and Computation, 2. edition, Addison-Wesley, 2001:
s. 19-26

Desuden alle ugesedler og opgaver stillet derpå.


Tidligere eksamenssæt:

DM02 Vinter 2006/07 Løsningsforslag
DM507 Vinter 2006/07 Løsningsforslag
Vinter 2005/06 Løsningsforslag
Vinter 2004/05 Løsningsforslag
Vinter 2003/04
Vinter 2002/03
Vinter 2001/02
Vinter 2000/01
Vinter 1999/00
Vinter 1998/99
Vinter 1997/98
Sommer 1997
Vinter 1996/97
Sommer 1996
Vinter 1995/96