(Logo)   IMADA
University of Southern Denmark IMADA - Department of Mathematics and Computer Science

   

DM507 - Algoritmer og Datastrukturer

Forår 2008
Lene Monrad Favrholdt

Eksamen

Kurset afsluttes med en fire timers skriftlig eksamen torsdag d. 26. juni kl 9-13 i U44, U52 og U53. Husk, at man skal møde et kvarter før eksamensstart, dvs. senest kl 8:45.
Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte.
Karakteren, der gives efter 7-trin-skalaen, baseres udelukkende på selve den skriftlige eksamen.

Som forudsætning for at kunne gå til eksamen skal man have godkendt den obligatoriske opgave. Har man tidligere fået godkendt en obligatorisk opgave i DM507 eller DM02, skal man ikke lave den igen.

Tidligere eksamenssæt:

Sommer 2008 Løsningsforslag
Vinter 2007/08 DM02 Løsningsforslag
Vinter 2007/08 DM507 Løsningsforslag
Vinter 2006/07 DM02 Løsningsforslag
Vinter 2006/07 DM507 Løsningsforslag
Vinter 2005/06 Løsningsforslag
Vinter 2004/05 Løsningsforslag
Vinter 2003/04
Vinter 2002/03
Vinter 2001/02
Vinter 2000/01
Vinter 1999/00
Vinter 1998/99
Vinter 1997/98
Sommer 1997
Vinter 1996/97
Sommer 1996
Vinter 1995/96

En tidligere instruktor, Fiona Nielsen, har skrevet besvarelser til udvalgte opgaver.
De er listet efter hvilken ugeseddel, de blev stillet på. Nogle af ugesedlerne indeholder eksamensopgaver:
Uge 9: Januar 1996 opgave 1 og 3
Uge 8: Januar 2003 opgave 3
Uge 3: Januar 2003 opgave 1

Hvis man klikker videre til "Svalles løsninger 2001", møder man nogle eksamensopgaver, som er nummereret lidt anderledes end dette års hæfte med eksamensopgaver. Her er en oversættelse:
40: januar 1996, opgave 3
46: januar 1997, opgave 1
52: juni 1997, opgave 3
60: januar 1999, opgave 3
63: januar 2000, opgave 2