(Logo)   IMADA
University of Southern Denmark IMADA - Department of Mathematics and Computer Science

   

DM507 - Algoritmer og Datastrukturer

Forår 2011
Lene Monrad Favrholdt

Eksamen

Kurset afsluttes med en fire timers skriftlig eksamen tirsdag d. 14. juni.
Alle hjælpemidler (lærebog, noter, lommeregner) er tilladte.
Karakteren, der gives efter 7-trin-skalaen, baseres udelukkende på selve den skriftlige eksamen.

Som forudsætning for at kunne gå til eksamen skal man have godkendt den obligatoriske opgave. Har man tidligere fået godkendt en obligatorisk opgave i DM507, skal man ikke lave den igen.

Tidligere eksamenssæt:

Juni 2011 Løsningsforslag
Juni 2010 Løsningsforslag
Juni 2009 Løsningsforslag
Juni 2008 Løsningsforslag
Januar 2008 DM02 Løsningsforslag
Januar 2008 DM507 Løsningsforslag
Januar 2007 DM02 Løsningsforslag
Januar 2007 DM507 Løsningsforslag
Januar 2006 Løsningsforslag
Januar 2005 Løsningsforslag
Januar 2004
Januar 2003
Januar 2002
Januar 2001
Januar 2000
Januar 1999
Januar 1998
Juni 1997
Januar 1997
Juni 1996
Januar 1996