(Logo)   IMADA
University of Southern Denmark IMADA - Department of Mathematics and Computer Science

   

DM535 - Diskrete Metoder til Datalogi

Efterår 2012
Lene Monrad Favrholdt

Eksamensvejledning - information om afvikling af eksamen

Ugesedler
Litteratur
Obligatoriske opgaver
Eksamen
Undervisere
Officiel kursusbeskrivelse, inkl. skema
Studiegruppetimer