(Logo)   IMADA
University of Southern Denmark IMADA - Department of Mathematics and Computer Science

   

DM535 - Diskrete Metoder til Datalogi

Efterår 2012
Lene Monrad Favrholdt

Studiegruppetimer

Uge 38

I SG-timerne i uge 38 (d.v.s. om mandagen for S17 og om onsdagen for S7) skal I forberede opgaverne til eksaminatorierne om torsdagen, ligesom I gjorde i uge 37.
Der er 12 opgaver på ugeseddel 3, så det passer med, at hver gruppe er ansvarlig for hver tredje opgave.
D.v.s. en gruppe tager opg. 12 a,d,e,f, opg. 50, o.s.v., en anden gruppe tager opg. 16, opg 51, o.s.v., og den tredje gruppe tager opg 18 a,b,e,f, opg 53, o.s.v.

Husk at forberede jer på alle opgaverne - ikke kun dem, I er ansvarlige for :)

Uge 40

I SG-timerne i uge 40 (d.v.s. mandag d. 1/10) foreslår jeg, at I gør følgende:

Fordel opgaverne på ugeseddel 5 imellem jer, så I hver får to opgaver at løse.

Skriv løsningen til opgaverne ned med den detaljeringsgrad, som du forestiller dig at bruge til eksamen.
Hvis du har problemer med at løse en opgave, kan du diskutere den med en, som har valgt samme opgave.

Find derefter sammen med en, som har løst to andre opgaver end du selv.
Læs hinandens løsninger og kommenter på dem.
Kommentarerne kan bl.a. handle om, om det var let at forstå løsningen, eller hvad der evt. kunne have gjort den lettere at læse og forstå.

Slut af med at diskutere i gruppen, hvad der gør en opgave-besvarelse god, og hvad der gør den mindre god.