(Logo)   IMADA
University of Southern Denmark IMADA - Department of Mathematics and Computer Science

   

DM535 - Diskrete Metoder til Datalogi

Efterår 2012
Lene Monrad Favrholdt

Undervisere

Forelæser:
Lene Monrad Favrholdt
Instruktorer:
Rojin Kianian (hold S17)
Uffe Thorsen (hold S7)