(Logo)   IMADA
University of Southern Denmark IMADA - Department of Mathematics and Computer Science

   

DM547 - Diskret Matematik
DM549 - Diskrete Metoder til Datalogi
MM537 - Introduktion til Matematiske Metoder

Efterår 2017
Lene Monrad Favrholdt

Undervisningsplan

Nedenstående er en foreløbig undervisningsplan, som løbende justeres.

*: For T- og SF-timer er der ikke angivet dato, da datoen varierer, alt efter hvilket hold man følger.

Dato* Type Kursus Indhold Bemærkninger/Nyheder
Uge 36
Ti 5/9 I DM547 DM549 MM537
 • Introduktion til kurset
 • Vi begynder på afsnit 1.1-1.3:
  • Afsnit 1.1: Logiske udsagn
  • Afsnit 1.2: Anvendelser af logiske udsagn
  • Afsnit 1.3: Logiske ækvivalenser
Noter
Fr 8/9 I DM547 DM549 MM537
 • Vi afslutter afsnit 1.1-1.3 og begynder på
  • Afsnit 1.4: Åbne udsagn og kvantorer
Noter
Uge 37
Ma 11/9 I DM547 DM549 MM537
 • Vi afslutter afsnit 1.4 og gennemgår
  • Afsnit 1.5: Indlejrede kvantorer
Noter
Ti 12/9 I DM547 DM549 MM537 Vi afslutter
 • Afsnit 1.5: Indlejrede kvantorer
og gennemgår
 • Afsnit 1.6: Regler for logiske slutninger (overfladisk gennemgang)
 • Afsnit 1.8: Introduktion til bevismetoder
 • Afsnit 1.9: Bevis-strategier
Noter
T DM547 DM549 MM537
 • Afsnit 1.1: Opgave 1, 3, 7, 19, 21
 • Afsnit 1.2: Opgave 17, 19
Bemærk, at opgave-numrene refererer til
7. udgave, Global edition
ISBN: 978-0-07-131501-2
T DM547 DM549 MM537
 • Opgave 37-1
 • Afsnit 1.3: Opgave 2, 4, 8
 • Afsnit 1.4: Opgave 5, 6, 8, 10, 11, 27, 30
I slutningen af hver uge lægger Momo (instruktor for H7 og H8) sine løsninger til TE-opgaverne i Blackboard under Course Materials.
Uge 38
Ma 18/9 I DM547 DM549 MM537 Vi gennemgår
 • Afsnit 5.1: Induktionsbeviser
Noter
Ti 19/9 I DM547 DM549 MM537 Vi afslutter afsnit 5.1 og gennemgår dele af
 • Afsnit 2.1-2.2: Mængder
Noter
De dele af afsnit 2.1-2.2, som vi ikke gennemgår eller går let henover, gennemgås i SOWISO's Calculus-kursus, under Sets 1-4.
Hvis du ikke allerede er begyndt at bruge SOWISO, kan du bruge denne vejledning til at komme i gang.
T DM547 DM549 MM537
 • Afsnit 1.4: Opgave 31, 33, 36
 • Afsnit 1.5: Opgave 5, 10, 13, 16, 20, 21
T DM547 DM549 MM537
 • Afsnit 1.6: Opgave 13
 • Afsnit 1.8: Opgave 1, 6, 12, 16, 20, 21
 • Afsnit 1.9: Opgave 4, 5
 • Eksamen oktober 2011 opgave 2
Hint til opgave 1.8.6 og 1.9.5:
Begrebet "perfect square" defineres på s. 86.
Det hedder "kvadrattal" på dansk.
SF MM537 Opgaver, som handler om gamle eksamensopgaver i kvantificerede logiske udsagn og bevis-teknikker.
SF DM549 Opgaver, som handler om kvantificerede logiske udsagn og om regneregler (parenteser, brøker, potenser). Det er kun 1.-semester-studerende i DM549 og MM537, der har skemalagte SF-timer, men uanset hvilket af de tre kurser, du følger, er det en god ide at checke SF-opgaverne, og se, om der er nogle af dem, du kan have gavn af at lave.
Uge 39
Ti 26/9 I DM547 DM549 MM537 Vi afslutter emnet mængder og gennemgår
 • Afsnit 2.3: Funktioner (lidt overfladisk gennemgang)
 • Afsnit 5.2: Stærk induktion
De dele af afsnit 2.3, som vi ikke gennemgår eller går let henover, gennemgås i SOWISO's Calculus-kursus, under Functions 1-4, Range 1-2 og Injectivity 1-4.
T DM547 DM549 MM537
T DM547 DM549 MM537
 • Afsnit 5.1: Opgave 10, 20, 35
 • Afsnit 2.1: Opgave 6, 8, 14
 • Afsnit 2.2: Opgave 11, 14, 16
Uge 40
Ma 2/10 I DM547 DM549 MM537 Rekursive definitioner og
strukturel induktion
Ti 3/10 I DM547 DM549 MM537 Talteori
T DM547 DM549 MM537
SF MM537
SF DM549
Uge 41
Ti 10/10 I DM547 DM549 MM537 Første time: multiple choice test (kun obligatorisk for DM547 og DM549) Vejledning til testen
Den obligatoriske opgave i MM537 udkommer mandag i denne uge. Her er info om opgaven.
T DM547 DM549 MM537
T DM547 DM549 MM537
Uge 42: Efterårsferie
Uge 43
Ti 24/10 I DM549 MM537
Fr 27/10 I DM549
T DM549 MM537
SF MM537
SF DM549
Uge 44
Ti 31/10 I DM549
Fr 3/11 I DM547 DM549
T DM547
T DM549 MM537
T DM549
Uge 45
Ma 6/11 I DM549 Matricer
Ti 7/11 I DM547 DM549 MM537 Relationer
T DM549
T DM547 DM549
SF MM537
SF DM549
Uge 46
Ti 14/11 I DM547 DM549 MM537
Fr 17/11 I DM549 Følger og rækker
T DM549
T DM547 DM549 MM537
Uge 47
Ti 21/11 I DM547 DM549 MM537 Første time: multiple choice test (kun obligatorisk for DM547 og DM549) Vejledning til testen
Fr 24/11 I DM549
T DM547 DM549 MM537
T DM549
SF MM537
SF DM549
Uge 48
To 30/11 I DM549
Fr 1/12 I DM549
T DM547 DM549 MM537
T DM549
Uge 49
Fr 8/12 I DM549
T DM549
T DM549
SF MM537
SF DM549
Uge 50
Fr 15/12 I DM549
T DM549
Uge 51
T DM549