DM507 Algoritmer og datastrukturer

Forår 2018
Rolf Fagerberg


Kurset starter tirsdag den 6. februar og slutter fredag den 25. maj.

Timer

Uge Type Dato Tid Lokale Indhold
6 I Tirsdag 6/2 14-16 U140 Introduktion til kurset (slides, kapitel 1 i lærebogen). Eksempel på algoritmeanalyse: Ombytningspuslespil (slides, noter). Et ombytningspuslespil fra nettet. Forslag til videomateriale: Tim Roughgarden, Stanford, afsnit 1.1, 1.4 og 1.8.
6 I Fredag 9/2 08-10 U1 Sorteringsalgoritmer: Insertionsort, Mergesort (side 147-150 i lærebogen, afsnit 2.1-3 i lærebogen, side 1-12 i slides). Jeg vil vende tilbage til begreberne "Invarianter" og "Divide and Conquer" lidt senere i kurset - de dele af teksten, som beskriver disse begreber, kan indtil videre læses let. Forslag til videomateriale: Tim Roughgarden, Stanford, afsnit 1.5-7.
6 TE       Opgaver
7 I Tirsdag 13/2 14-16 U140 Asymptotisk notation (afsnit 3.1 i lærebogen, slides, Java-programmerne fra slides: Linear.java, Quadratic.java, Cubic.java). Det kan være en fordel at orientere sig i afsnit 3.2 i lærebogen hvis der i kurset bruges matematiske formler, definitioner og metoder, man har glemt. Forslag til videomateriale: Tim Roughgarden, Stanford, afsnit 2.1-4 (evt. også 2.5 for ekstra eksempler). Rekursive algoritmer (side 30 i lærebogen, slides). Disse timer forelæses af Lene Monrad Favrholdt.
7 TE       Opgaver
8 I Mandag 19/2 08-10 U1 Flere sorteringsalgoritmer: Quicksort (afsnit 7.1-3 i lærebogen, næste dele af slides). Forslag til videomateriale: Tim Roughgarden, Stanford, afsnit 5.1-4. Start på Heapsort (afsnit 6.1-4 i lærebogen, B.5.3 i lærebogen, sidste del af slides). Forslag til videomateriale: Mifta Sintaha.
8 TE       Opgaver


Maintained by Rolf Fagerberg (rolf@imada.sdu.dk)