DM534/DM558 Introduktion til Datalogi

Efterår 2017
Rolf Fagerberg


Kurset starter tirsdag, 5. september. Der skal ikke købes nogen lærebog.

Timer

Uge Type Dato Tid Lokale Indhold
36 I Tirsdag 5/9 8-10 U140 Kursusintroduktion, datalogiens historie, gates, repræsentation af tal. [Datalogiens historie er ikke eksamenspensum, dvs. vil ikke danne baggrund for eksamensspørgsmål.]
36 I Torsdag 7/9 12-14 U48A Slut på repræsentation af tal. CPUer og maskinkode. CPU simulator (Java program) og de to eksempelprogrammer fra slides om CPU: bytOmPåToTal.txt og udskrivStigendeSekvens.txt.
36 TE       Opgaver
37 I Tirsdag 12/9 8-10 U140 Modeller for beregning (Fabrizio Montesi).
37 TE       Opgaver
37 TL       Opgaver. CPU simulator (Java program) og de to eksempelprogrammer fra slides om CPU: bytOmPåToTal.txt og udskrivStigendeSekvens.txt.
38 I Tirsdag 19/9 8-10 U140 Mere om modeller for beregning (Fabrizio Montesi). Start på algoritmer, asymptotisk notation, invarianter (Lene Monrad Favrholdt).
38 I Fredag 22/9 12-14 U140 Mere om algoritmer, asymptotisk notation, invarianter (Lene Monrad Favrholdt).
38 TE-SF       Forslag til opgaver
38 TE       Opgaver
39 I Tirsdag 26/9 8-10 U140 Merging og hashing (Rolf Fagerberg).
39 TE       Opgaver
40 I Tirsdag 3/10 8-10 U140 Machine Learning (Marco Chiarandini). See also Marco's short lecture notes on the subject.
40 I Fredag 6/10 12-14 U140 Mere om Machine Learning (Marco Chiarandini). See also Marco's short lecture notes on the subject.
40 TE-SF       Forslag til opgaver
40 TE       Opgaver
41 I Tirsdag 10/10 8-10 U140 Databases (Christian Wiwie). Side 1-10: perspektiv. Side 11-58: eksamensteknisk indhold. [For yderligere materiale (ikke pensum) om relational algebra og om SQL, se f.eks. Johannes Gehrke's slides, Tutorialspoints, w3school, Khan Academy, Phil Spector's slides].
41 TE       Opgaver (løsninger)
41 TL       Opgaver. Noter om versionsstyring med Git af Jakob Lykke Andersen.
43 I Tirsdag 24/10 8-10 U140 Anden del (ud af seks) af eksamen i DM534 [for DM558: tredie del ud af syv]: 35 minutters online multiple-choice test. Pensum for denne test er materialet om machine learning (Marco Chiarandini), både slides og short lecture notes, samt de tilhørende TE-opgaver i uge 41. Midtvejsevaluering af kurset.
43 I Torsdag 26/10 8-10 U23 Clustering (Richard Röttger). Side 1-12: perspektiv. Side 13-79: eksamensteknisk indhold. [For yderligere materiale (ikke pensum): Side 1-10 af Zijun Zhangs slides om k-means, side 1-28 af David Sontags slides om k-means]
43 TE       Opgaver (løsninger)
44 I Tirsdag 31/10 8-10 U140 Feature Spaces for Representation of Images (Richard Röttger). Side 80-81, 85-86, 99-100: perspektiv. Side 82-84, 87-98, 101: eksamensteknisk indhold. Tredie del (ud af seks) af eksamen i DM534 [for DM558: fjerde del ud af syv]: 30 minutters online multiple-choice test. Pensum for denne test er materialet om databases (Christian Wiwie), både slides og de tilhørende TE-opgaver i uge 43.
44 TE-SF       Forslag til opgaver
45 I Tirsdag 7/11 8-10 U140 Grådige algoritmer (Jørgen Bang-Jensen). Side 1-10 og 16-20: eksamensteknisk indhold.
45 I Fredag 10/11 12-14 U140 Satisfiability (Peter Schneider-Kamp). Side 1-24 og 35-36: eksamensteknisk indhold.
45 TE       Opgaver (løsninger).
45 TE-SF       Forslag til opgaver
46 I Tirsdag 14/11 8-10 U140 Start på kryptologi (Rolf Fagerberg, slides fra Joan Boyar). Vi gennemgik slides side 1-14 og 21-43.
46 TE       Opgaver
47 I Tirsdag 21/11 8-10 U140

Mere om kryptologi (Rolf Fagerberg, slides fra Joan Boyar). Vi gennemgik resten af slides, bortset fra de sidste fem sider. Emnerne fra dele af slides kan også læses i dette notesæt om de algoritmiske aspekter af RSA. [For yderligere materiale (ikke pensum): Keith Conrad har mange velskrevne noter om dette emne (og meget andet), se f.eks. hans noter om Fermats lille sætning, Fermat-testen, Carmichaeltal, og Rabin-Miller-testen.]

47 TE       Opgaver
47 TE-SF       Forslag til opgaver
48 I Tirsdag 28/11 8-10 U140 Afslutning af kryptologi (Rolf Fagerberg, slides fra Joan Boyar). Vi gennemgik de sidste fem sider. Shortest paths in graphs (Daniel Merkle). Python kode fra slides: timing.py, adjacencyMatMult.py, matMult.py, shortestPaths.py.
48 TE       Opgaver
49 I Tirsdag 5/12 9-10 U140 Afslutning af Shortest paths in graphs (Daniel Merkle).
49 TE       Opgaver
49 TE-SF       Forslag til opgaver
49 TL       Opgaver.
50 I Tirsdag 12/12 10-12 U42 3D-grafik. [Dette er ikke eksamenspensum, dvs. vil ikke danne baggrund for eksamensspørgsmål.]


Maintained by Rolf Fagerberg (rolf@imada.sdu.dk)