[mail][print]

DM02-1998

DM02 - Datastrukturer og algoritmer - 1998

[ QuickJump TM: Oversigt, Ugeseddel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og E]

Informationen på denne side er ment som en hjælp til de studerende på mit DM02 eksaminatoriehold. Det er ikke ment som en erstatning for at møde op til timerne.

   Mine DM02-undervisningstimer ligger om torsdagen kl. 10 til 12 i U35 (hold D11).

   I Netscape kan filerne ses ved tryk på venstre museknap over linket, og de kan hentes hjem til jer selv ved at holde SHIFT nede, mens der trykkes på museknappen. Prøv i øvrigt at trykke på højre museknap over et link.

   Har du kommentarer eller andet til denne side, så skriv.

   I øvrigt kan både Kim Skak Larsens og min medinstruktors, Morten Nyhaves, hjemmeside også være et besøg værd.Oversigt over alle filer, der er til rådighed

Programmer på ugeseddel 1

 • us.1.py implementerer en "Simpel Mængde".
 • Programmer på ugeseddel 2

 • kingston.1.6.py - Horners algoritme.
 • kingston.1.10.py - Selection_sort uden hale-rekursion.
 • kingston.1.11.py - Binær søgning uden hale-rekursion.
 • Programmer på ugeseddel 3

 • eks.07.py.
 • eks.47.py - Ineffektiv bubblesort.
 • Programmer på ugeseddel 4

 • kingston.4.1.py - Effektiv algoritme til at finde det sidste n så f(n) ikke er negativ.
 • kingston.4.2.py - Effektiv algoritme til at finde xn.
 • Programmer på ugeseddel 5

 • kingston.4.10.py - Finder alle delmængder for en given mængde.
 • kingston.4.14.py - Søger en matrix igennem efter et "x".
 • kingston.9.7.py indeholder en "korrekt" udgave udgave af funktionen fra opgaven i bogen (udgaven i bogen har ikke noget basistilfælde!).
 • eks.26.py - Sorterer heltal uden sammenligninger.
 • eks.42.py - Finder medianen af elementerne i to (hver for sig) sorterede lister.
 • Programmer på ugeseddel 6

 • eks.46.py - Finder mindste naboveje.
 • eks.40.py - Finder bedste investering.
 • eks.29.py - Finder bedste udbetaling.
 • Programmer på ugeseddel 7

 • eks.50.py - Løser et enmandsbrætspil.
 • eks.51.py - Leder efter palindromer.
 • Programmer på ugeseddel 8

 • Obligatorisk opgave blev udleveret i denne uge. Husk at tjekke for Kims små rettelser til opgaveformuleringen. Som inspiration til opgaven er her en lille Dilbert-stribe:

 • eks.52.py - Finder MST i ensrettede grafer.
 • Programmer på ugeseddel 9

 • eks.05.py - Kører merge på n sorterede lister samtidigt. Opgaven bruger et prioritetskømodul PriorityQueue.pyc.
 • eks.13.py - Finder "store" elementer i en prioritetskø.
 • Programmer på ugeseddel 10

 • eks.20.py - Finder majoriteter hurtigt.
 • eks.41.py - Søger binære træer igennem.
 • eks.48.py - Søger treaps igennem.
 • Programmer på ugeseddel 11

  Der var ikke nogen programmer - vi fortsætter med at regne opgaver fra ugeseddel 10.

  Programmer på ugeseddel 12

 • eks.38.py - Finder korteste vej i bæltegrafer.
 • Programmer på ugeseddel 13

  Morten tager mine timer i denne uge - så jeg har ikke lavet nogen programmer.

  Programmer på ugeseddel 14

 • eks.43.py - Smelter "venstretunge" prioritetskøer sammen.
 • eks.14.py - Python-udgave af opgavens pseudokode.
 • kingston.7.24.py - Implementation af en hashtabel-klasse.
 • Programmer på ugeseddel 15

 • eks.54.py - Dynamisk udgave af optimale søgetræer.

  Husk på, at jeg kun giver øl/vand m.v., hvis der er nogen, der regner alle ugesedlens opgaver!

 • Eksamen

  Mht. eksamen husk på, at Morten holder spørgetime lørdag den 9/1 kl. 10.00 i seminarrummet.

  Har du derudover spørgsmål, er du velkommen til at spørge.

  Vil du skrive alle mine Python-programmer ud, skal du skrive:

   a2ps /home/svalle/WWWpublic/DM/DM02E98/*.py | a5book | lpr -Pd3
  
  Husk dog på, at man lærer meget mere ved selv at prøve at lave noget end ved bare at se på en løsning, som en anden har lavet!