[SDU-logo]   [IMADA-logo]
  [SDU-logo] DM22 Programmeringssprog
DM22 · 2002
Velkommen...
Tid & sted
Litteratur & noter
Ugesedler
Eksamen
Obl.opgave
Links
Deltagere

Velkommen...

Dette er hjemmesiden for DM22 - Programmeringssprog.

Vi skal i kurset kigge på principperne bag programmeringssprog, herunder især funktionssprog og logik-baserede sprog.

Funktionssprog: Haskell
 quicksort :: (Ord a) => [a] -> [a]
 quicksort [] = []
 quicksort (x:xs) =
  quicksort [y | y<-xs, y<x] ++
  [x] ++
  quicksort [y | y<-xs, y>=x]

Logik-baserede sprog: Prolog
 not(P) :- call(P), !, fail.
 not(P).


Emacs! HTML! CSS! WML!
 Last updated: 2001-12-17 15:34:32 by svalle@imada.sdu.dk