Kommentarer og rettelser

Bemærk, at der ikke er mulighed for genaflevering.

I afsnit 6.2 i opgaven står der, at hvis man ikke angiver andet, da vil Javas indbyggede sorteringsfunktioner sortere i ikke-voksende rækkefølge, og ikke i ikke-faldende rækkefølge, som er det, vi skal bruge. Det skal selvfølgelig være omvendt: de indbyggede sorteringsfunktioner sorterer i ikke-faldende rækkefølge, men vi skal bruge ikke-voksende rækkefølge.

Man må gerne antage, at intet enkelt job er længere end deadline. Det betyder, at hvis man går videre til delproblem 2, så er antallet af jobs mindst lige så stort som antallet af maskiner.