Litteratur

Lærebog:

Sara Baase, Allen Van Gelder
Computer Algorithms - Introduction to Design & Analysis
3. eds. Addison-Wesley, 2000.

Bogen koster kr. 598,- (minus 10%) i boghandlen.

Bogen har en hjemmeside, hvorfra bl.a. et errata kan hentes.

Kompendier:

DM02, Supplerende Noter, 2002
Pris i boghandlen: kr. 21,-
Disse er et genoptryk af de supplerende noter fra sidste år.

DM02, Tidligere Eksamensopgaver, juni 1991 - januar 2002
Pris i boghandlen: kr. 25,-

Note:

Kim Skak Larsen
Korrekthed af Algoritmer