DM02 - Algoritmer og Datastrukturer

Efterår 2005
Lene Monrad Favrholdt

Litteratur

Kan fås i Studenterboghandelen.
Lærebog:
Cormen, Leiserson, Rivest, Stein
Introduction to Algorithms
2. udgave, MIT Press, 2001.
Errata

Kompendier:
DM02 - Algoritmer og Datastrukturer,
Supplerende Noter 2005.
Pris i Studenterboghandelen: 14 kr.
Har du de supplerende noter fra 2002, 2003 eller 2004, behøver du ikke købe disse.

DM02 - Algoritmer og Datastrukturer,
Tidligere Eksamenssæt 1996-2005.
Pris i Studenterboghandelen: 22 kr.