DM535 - Diskrete Metoder til Datalogi

Efterår 2012
Lene Monrad Favrholdt

Eksamensvejledning - information om afvikling af eksamen

Ugesedler
Litteratur
Obligatoriske opgaver
Eksamen
Officiel kursusbeskrivelse, inkl. skema
Studiegruppetimer