DM538 - Algoritmer og Sandsynlighed

Efterår 2012
Lene Monrad Favrholdt

Litteratur

Lærebog:
Kenneth H. Rosen
Discrete Mathematics and its Applications
6. udgave, McGraw-Hill, 2007.
(Der findes en 7. udgave, men den kan først leveres engang i september - derfor bruger vi 6. udgave.)

Pris i Studenterboghandelen: 515 (463,50) kr

Bogens hjemmeside

Vi kommer muligvis også til at bruge et par afsnit fra
Cormen, Leiserson, Rivest, Stein
Introduction to Algorithms
3. udgave, MIT Press, 2009

Desuden kopier om randomiserede algoritmer.
Fra kapitel 13 i
Kleinberg og Tardos
Algorithm Design
1. udgave, Addison Wesley

Pensum

Discrete Mathematics and its Applications:
Kapitel 5
Kapitel 6
Afsnit 7.1-7.2 og 7.5-7.6
Introduction to Algorithms:
Side 126-128
Algorithm Design:
Afsnit 13.1-13-2
Noget af afsnit 13.3: Collecting coupons
Afsnit 13.4-13.6
Afsnit 13.9-13.10
Alle opgaver gennemgået ved eksaminatorietimerne