DM538 - Algoritmer og Sandsynlighed

Efterår 2012
Lene Monrad Favrholdt

Obligatoriske Opgaver

I løbet af kurset stilles to afleveringsopgaver.
Her er den første opgave.
Her er den anden opgave.
Man skal bestå de obligatoriske opgaver for at kunne gå op til den skriftlige eksamen. Har man tidligere fået godkendt de obligatoriske opgaver i DM528, behøver man ikke lave dem igen. Hvis vi vurderer, at en opgave kunne godkendes med ganske lidt ekstra arbejde, kan vi vælge at give mulighed for genaflevering med en frist på et par dage. Det er en mulighed, vi ikke håber at få brug for, og det vil absolut dreje sig om undtagelsestilfælde.

Det er ikke en forudsætning for at bestå, at man løser alt 100% korrekt. Men det er en forudsætning, at det fremgår tydeligt, at man har gjort et ærligt forsøg, og i det mindste beskriver relevante ideer og delvise løsninger. Dette illustrerer også, hvad der forventes til eksamen: Det vigtigste er ikke altid, om man har præcis det rigtige resultat, men om man bruger den rigtige metode, og at der argumenteres, så læseren skridt for skridt kan følge med i udledningerne. Det er således meningen, at afleveringsopgaverne skal ruste jer godt til eksamen, og en del af opgaverne vil være tidligere eksamensopgaver. I vil få kommentarer til jeres besvarelser, som kan hjælpe jer til at forstå, hvordan en god eksamensbesvarelse ser ud.

Da afleveringsopgaverne er en del af eksamen, skal de løses individuelt; samarbejde vil være eksamenssnyd. Man kan selvfølgelig godt lære noget af at drøfte opgaverne med hinanden, og I må gerne snakke om opgaverne på et overordnet plan, men I må ikke snakke sammen, mens I skriver opgaverne ned. I må selvfølgelig heller ikke vise hinanden jeres besvarelser.

Opgavebesvarelserne skal skrives på engelsk.
 

Aflevering af opgaverne

Hver af de to opgaver skal afleveres På forsiden af opgaven skal du skrive dit CPR-nr.

Afleveringen via Blackboard foregår på følgende måde: