(Logo)   IMADA
University of Southern Denmark IMADA - Department of Mathematics and Computer Science

   

DM535 - Diskrete Metoder til Datalogi

Efterår 2012
Lene Monrad Favrholdt

Obligatoriske Opgaver

I løbet af kurset stilles to afleveringsopgaver.
Man skal bestå begge obligatoriske opgaver for at kunne deltage i den skriftlige eksamen.

Den første obligatoriske opgave skal afleveres senest torsdag d. 27/9 kl 14:00.
Her er et løsningsforslag til den første afleveringsopgave som pdf-fil og tex-fil.

Den anden obligatoriske opgave skal afleveres senest torsdag d. 29/11 kl 14:00.