DM538 - Algoritmer og Sandsynlighed

Efterår 2012
Lene Monrad Favrholdt

Reeksamen

Eksamensvejledning - information om afvikling af eksamen

Ugesedler
Litteratur
Eksamen
Obligatoriske Opgaver
Officiel kursusbeskrivelse, inkl. skema