DM549 - Diskrete Metoder til Datalogi
MM537 - Introduktion til Matematiske Metoder
MM540 - Matematiske Metoder for Økonomi (1. del)

Efterår 2020
Lene Monrad Favrholdt

Litteratur

Lærebog og online ressourcer

Eksamen

Information om eksamen og løbende tests samt links til tidligere eksamensopgaver

Undervisningsplan

Nedenstående er en foreløbig undervisningsplan, som løbende justeres.
"F" står for "forelæsninger".
"E" står for "eksaminatorietimer"/"øvelser" (d.v.s. gennemgang af opgaver).
"S" står for "studiegruppetimer".
For E- og S-timer er der ikke angivet dato, da datoen varierer, alt efter hvilket hold man følger.

Dato Type Kursus Indhold
Uge 36
To 3/9 F Alle
 • Introduktion til kurset
 • Logik
  • Afsnit 1.1: Logiske udsagn
  • Afsnit 1.2: Anvendelser af logiske udsagn
  • Afsnit 1.3: Logiske ækvivalenser
Noter
Uge 37
Ma 7/9 F Alle Vi afslutter afsnit 1.1-1.3 og tager hul på
 • Afsnit 1.4: Åbne udsagn og kvantorer
Noter
On 9/9 F Alle Vi fortsætter med åbne udsagn og kvantorer, som vi kun lige har taget hul på:
 • Afsnit 1.4: Åbne udsagn og kvantorer
 • Afsnit 1.5: Indlejrede kvantorer
Noter
E Alle Opgaver
Uge 38
Ma 14/9 F Alle Vi fortsætter i afsnit 1.5 og gennemgår derefter
 • Afsnit 1.7: Introduktion til bevismetoder
 • Afsnit 1.8: Bevis-strategier
Noter
On 16/9 F Alle Vi fortsætter i afsnit 1.8 og begynder på
 • Afsnit 5.1: Induktionsbeviser
Noter
E Alle Opgaver
E Alle Opgaver
S Alle Opgaver
Uge 39
Ma 21/9 F Alle Vi gennemgår
 • Afsnit 2.1-2.2: Mængder
Noter
On 23/9 F Alle Vi afslutter afsnit 2.2 og gennemgår
 • Afsnit 2.3: Funktioner
Noter
E Alle Opgaver
E Alle Opgaver
Uge 40
Ma 28/9 F Alle Vi gennemgår
 • Afsnit 2.5: Kardinalitet
og begynder på
 • Afsnit 5.2: Stærk induktion
 • Afsnit 5.3: Rekursive definitioner
Noter
To 1/10 F Alle Vi afslutter afsnit 5.2 og begynder på Relationer:
 • Afsnit 9.1: Egenskaber
 • Afsnit 9.3: Repræsentationer
Noter
E Alle Opgaver
E Alle Opgaver
Midtvejsevaluering af kurset (Bemærk, det er kurset, som skal evalueres, ikke jer.)
S Alle Opgaver
Uge 41
Man 5/10 F Alle Vi afslutter afsnit 9.1 og gennemgår
 • Afsnit 9.4: Lukninger
 • Afsnit 9.5: Ækvivalensrelationer
Noter
On 7/10 F Alle Vi afslutter relationer:
 • Afsnit 9.5: Ækvivalensrelationer
 • Afsnit 9.6: Partielle ordninger
Noter
E Alle Opgaver
E Alle Opgaver
Uge 42
Efterårsferie
Uge 43
Ma 19/10 F DM549
MM537
Flyttet til mandag d. 26/10
E Alle Opgaver
E Alle Opgaver
S Alle Opgaver
Uge 44
Ma 26/10 F DM549
MM537
Vi gennemgår
 • Afsnit 5.3: Rekursive definitioner og strukturel induktion
Noter
To 29/10 F DM549 Vi begynder på talteori og gennemgår dele af
 • Afsnit 4.1: Delelighed og modulær aritmetik
 • Afsnit 4.3: Primtal
Noter
E DM549
MM537
MM540
Opgaver
Uge 45
Ma 2/11 F DM549 Vi afslutter afsnit 4.3 og gennemgår
 • Afsnit 4.4: Lineære kongruenser og kongruenssystemer
Noter
E MM537 Opgaver
E DM549 Opgaver
E DM549 Opgaver
S Alle Opgaver
Uge 46
Ma 9/11 F DM549 Vi afslutter afsnit 4.4 og gennemgår
 • Afsnit 2.6: Matricer
Noter
On 11/11 F DM549 Vi afslutter afsnit 2.6 om matricer og gennemgår dele af
 • Afsnit 10.1: Grafer og graf-modeller
 • Afsnit 10.2: Terminologi og graf-klasser
Noter
E DM549 Opgaver
Uge 47
Ma 16/11 F DM549 Vi fortsætter med grafteori og gennemgår
 • Afsnit 10.3: Repræsentation
 • Afsnit 10.4: Sammenhæng
 • Afsnit 11.1: Træer
Noter
Fr 20/11 F DM549 Vi gennemgår
 • Afsnit 2.4: Følger og rækker
og tager hul på kapitlet om følger og rækker, som findes i Blackboard under Course Materials:
 • Afsnit 9.1: Følger og konvergens
Fra nu af kaldes dette kapitel Adams, Essex efter forfatterne.
Noter
E DM549 Opgaver
E DM549 Opgaver
S DM549 Opgaver
S MM537
MM540
Opgaver
Uge 48
Ma 23/11 F DM549 Vi fortsætter i Adams, Essex og afslutter
 • Afsnit 9.1: Følger og konvergens
Noter
On 25/11 F DM549 Vi fortsætter i Adams, Essex:
 • Afsnit 9.2: Uendelige rækker
Noter
E DM549 Opgaver
E DM549 Opgaver
Uge 49
Ma 30/11 F DM549 Vi afslutter Adams, Essex:
 • Afsnit 9.3: Konvergens-kriterier for positive rækker
Noter
E DM549 Opgaver
E DM549 Opgaver
Uge 50
Ma 7/12 F DM549 "Spørgetime": Jeg giver lidt tips og tricks til eksamen, og I kan stille spørgsmål. Vi kan gennemgå eksamenstesten fra april 2017. I er også velkomne til på forhånd at skrive til mig om dele af pensum, I gerne vil have repeteret/forklaret igen.
E DM549 Opgaver
S DM549 Opgaver
S MM537
MM540
Opgaver
Uge 51
E DM549 Opgaver